BEURSDEELNAME: HOLZ HANDWERK

26 - 29 maart 2014
Nuremberg, Duitsland
Méér info omtrent deze beurs vindt u onder: http://www.holz-handwerk.de/en/